Extracció amb alcohol

Tenim en catàleg alguns sistemes per a extracció de resines mitjançant l'ús d'alcohols com el Etanol.

Extracció amb alcohol

Filtres actius