Neutralització d'olors

Neutralitzadors de l'olor, filtres de carbó antiolor, generadors d'ozó i tot tipus de recanvis i accessoris per a la neutralització d'olors.

Neutralització d'olors

Neutralització d'olors

Filtres actius